Privacy statement

Privacy Verklaring en  statement

PRIVACY VERKLARING

Bestellen via onze website:

Wanneer u een bestelling wilt doen in onze webshop worden uw adresgegevens en telefoonnummer gevraagd.
Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw bestelling te kunnen verwerken en versturen.
Wanneer u de gegevens niet volledig invult kan de bestelling niet worden verwerkt.

Met u wordt alleen contact opgenomen als er bij de bestelling iets is misgegaan of onduidelijk is.
De door u verstrekte gegevens worden NIET voor andere doeleinden gebruikt en ook NIET aan derden verstrekt!!

Bewaren van gegevens:
Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van een bestelling.
Deze gegevens worden na 3 maanden verwijderd.

 

 

 

Artikel 1
Wij streven er naar om de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van deze website zoveel mogelijk te waarborgen en om zorgvuldig met de door bezoekers van deze website verschafte informatie om te gaan. Wij hebben daarom dit privacy statement (Privacy Statement) opgesteld. Dit Privacy Statement informeert u over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Artikel 2
Door gebruik te maken van deze website gaat u uitdrukkelijk akkoord met dit Privacy Statement. Iedere keer dat u deze website bezoekt, geldt voor u het op dat moment geldende Privacy Statement. Wij mogen dit Privacy Statement wijzigen. Elke aanpassing zal op deze website worden gepubliceerd. U moet iedere keer wanneer u deze website bezoekt het Privacy Statement lezen om er zeker van te zijn dat u met de inhoud akkoord gaat.

Artikel 3
Wij zijn met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens via deze website verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 4
Indien u een product van ons aanvraagt, gebruiken wij uw gegevens:
voor de beoordeling en acceptatie van de aanvraag;
voor het uitvoeren van de overeenkomst;
voor het afwikkelen van het (internationale) betalingsverkeer;
voor analyse ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden;
voor het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de (internationale) financiële sector, waaronder het bestrijden, voorkomen en opsporen van (pogingen tot) strafbare gedragingen;
om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
voor het toesturen van informatie over producten, diensten en speciale acties. Dit kan gebeuren na analyse van uw persoonsgegevens, de gegevens die wij krijgen door het gebruik van de Card en het soort en omvang van de diensten die u van ons afneemt.

Artikel 5
Bij de aanvraag van een Card wordt een krediettoets uitgevoerd, waarvoor het register van Bureau Krediet Registratie te Tiel (BKR) wordt geraadpleegd. Dit register en/of handelsinformatiebureaus worden tevens geraadpleegd voor het inwinnen van informatie over uw financiële situatie als wij daar een redelijk belang bij hebben, zoals bij wijziging van de bestedingslimiet of een betalingsachterstand. Bij ongeoorloofde achterstanden zijn wij verplicht de achterstand bij BKR te melden.

Artikel 6
Voor de uitvoering van de bij de creditcard behorende verzekeringsproducten kunnen wij uw gegevens doorgeven aan de verzekeringsmaatschappij, die met betrekking tot de verzekeringsovereenkomst verantwoordelijke is volgens de (privacy)wetgeving.

Artikel 7
Om het gebruikersgemak op de site te vergroten kunnen wij gebruikmaken van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine bestanden die uw browser op de harde schijf van uw computer plaatst. Zodra u deze website opnieuw bezoekt, wordt uw computer herkend op basis van de cookie en kunnen wij u persoonlijk verwelkomen en aanbevelingen doen op basis van uw eerdere bezoek.

Artikel 8
Onze verwerking van persoonsgegevens is conform de Wet bescherming persoonsgegevens aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens te Den Haag.

Den Haag, 2018

HomeNabestellenWinkelwagen